Top

Levend landschap

In de Heideboerderij werken natuurbeheerders, schaapherders, boeren, streekgebonden bedrijven en bewoners samen aan integraal landschapsbeheer. Met de Heideboerderij pakken we terug op het eeuwenoude heidelandbouwsysteem, en combineren we natuurbeheer met extensieve landbouw. Schaapskuddes grazen op de heide en leveren mest voor akkers en hooilanden, die op hun beurt weer veevoer en voedsel opleveren. In Nederland zijn we op meer dan tien locaties bezig om een Heideboerderij op te zetten.